ABeCaDło optyki geometrycznej
swider2008_abcd.jpg

28.04-02.05.2008 prowadziłem warsztaty p. t. "ABeCaDło optyki geometrycznej" dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (www), w ramach ogólnorozwojowego obozu w Świdrze.

Konspekt

 • Dzień 1
  • Światło zwykle biegnie po prostej (i to też bywa ciekawe!)
  • Przypomnienie prawa odbicia i załamania
  • Zasada najkrótszego czasu (zasada Fermata)
  • Ratowanie tonącego
 • Dzień 2
  • Zasada Fermata a skupianie światła
  • Krzywe stożkowe geometrycznie i analitycznie
 • Dzień 3
  • Przybliżenie przyosiowe (gdzie parabola$\approx$hiberbola$\approx$elipsa$\approx$okrąg )
  • Soczewka skupiająca (szczególny przypadek - ściśle, oprócz - przyosiowo)
 • Dzień 4
  • Mnożenie wektora przez macierz
  • Mnożenie macierzy
 • Dzień 5
  • Parametryzacja promienia światła
  • Macierze ABCD
  • ABCD dla propagacji, zmiany ośrodka i cienkiej
  • Dodawanie zdolności skupiającej

Odsyłacze

Zadania domowe (dla chętnych)

 • Mamy hiperbolę $y=\frac{1}{x}$. Jakim wzorem będzie opisana, jeśli obrócimy ją o $45^\circ$? (Uwierzcie mi, że da się bez całek!)
 • Mamy zwierciadło sferyczne o promieniu $r$, na które padają równoległe promienie światła. Jak zależy ich ogniskowa $f$ od odległości $h$ względem promienia padającego wzdłuż normalnej?
 • Naczynie z rtęcią w przyspieszeniu ziemskim $g$ obracamy ze stałą prędkością kątową $\omega$. Jaki jest kształt powierzchni cieczy?

Załączniki

będą niedługo (pliki .nb - odczytywane przez Mathematica 6 Player).

Dalsza lektura

Kontakt

Jestem chętny do dalszego kontaktu (nie tylko w sprawie warsztatów, ale i innych zagadnieniach matematyczno-fizycznych).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License