Dydaktyka
michelson_morley_sm.jpg

Zamieszam swoje artykuły i referaty, by mogły służyć innym. Zapraszam do ich lektury!

Jednocześnie zachęcam do ich komentowania. Krytyka pozytywna da mi motywacje, by powstało ich więcej, natomiast krytyka negatywna uczyni je lepszymi. W szczególności, jeśli wydaje Ci się, że natrafiłeś/natrafiłaś na błąd - czym prędzej mnie upomnij!

W 2 i 3 klasie liceum brałem udział w warsztatach KFnrD odbywających się na FUWie. Te dwa razy pracowałem naukowo w Laboratorium Procesów Ultraszybkich pod okiem prof. Radzewicza. Umieszczam dwa artykuły popularnonaukowe, które mogą przybliżyć zagadnienia związane z ultrakrótkimi impulsami światła:

Na podstawie treści mojego referatu na konferencji Around Calculus of Variations napisałem bardzo krótkie wprowadzenia do mechaniki lagranżowskiej. Adresowane raczej do matematyków (wymagania wstępne: fizyka na poziomie LO, równania Eulera-Lagrange'a)

Zacząłem liczyć pewien szczególny przypadek ruchu cząstki w stałym polu elektromagnetycznym. Sądzę, że nikomu do niczego się nie przyda; no, co najwyżej można podziwiać trajektorie:

Prezentacja powstała na potrzeby warsztatów KFnrD dla gimnazjalistów zainteresowanych fizyką:

Zaciekawiło mnie jakiś czas temu zjawisko spotykane i w miejskiej dżungli, i na ekranie komputera, i w pokoju z firankami. Chodzi o pojawianie się charakterystycznych jasnych i ciemnych pasków, czyli o

Na konferencji VI OSKNF w Lublinie wygłosiłem referat:

Na Seminarium Fizyki Teoretycznej (przedmiot na III roku Wydziału Fizyki UW) mówiłem o pewnym dość ciekawym podejściu do mechaniki kwantowej. Oto slajdy:

28.04-02.05.2008 prowadziłem warsztaty p. t. "ABeCaDło optyki geometrycznej" dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (www), w ramach ogólnorozwojowego obozu w Świdrze.

Na VII Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych Fizyków (7-10 listopada 2008, Warszawa, http://skfiz.fuw.edu.pl/vii-osknf) wygłosiłem wraz z Radkiem Chrapkiewiczem następujący referat:

Na proseminarium licencjackim "Teoria gier" (Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego) wygłosiłem teaser związany z moimi własnymi wynikami (22 stycznia 2009)

05-07.03.2009 prowadziłem warsztaty p. t. "Pomiędzy długością a powierzchnią: mierzymy wymiar fraktalny" dla szczególnie uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci (www), w ramach obozu przyrodniczego w Miedzeszynie.

30.04-9.05.2009 współprowadziłem warsztaty z fizyki p.t. "Czego oczy (zwykle) nie widzą - polaryzacja światła" w ramach obozu licealnego KFnrD w Świdrze.

20-30.08.2009 odbyły się 5. Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne (www); wraz z Marcinem Grzybowskim współprowadziłem projekt

5-8.11.2009 w Krakowie miała miejsce VIII Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków (grupa na Facebooku). Wygłosiłem wykład p.t.

29.12.2009-2.01.2010 w Szymbarku odbyły się III Sylwestrowe Warsztaty Naukowe (www) organizowane przez Koło Genetyki i Epigenetyki UW (www). Wygłosiłem prezentację (okraszoną pokazem), która zajęła III miejsce w konkursie na najlepsze seminarium:

11.01.2010 na spotkaniu Studenckiego Koła Naukowego Neurobiologii UW (www) wygłosiłem seminarium psychologiczno-kulturowe p.t.

17-23.08.2010 był ICPS 2010 w Grazu (Austria). Powiedziałem o mafii

19-29.08.2010 odbył się obóz 6. Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne. Prowadziłem warsztaty pt. Transformata Fouriera czyli rzecz o widmach, oraz miałem wykłady mafii (grze towarzyskiej) i zespole Aspergera slash nerdach.

11-14.11.2010 odbyła się IX Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych Fizyków w Toruniu, na której wygłosiłem wykład p.t.

29.04-4.05.2011 w Serocku miały miejsce warsztaty KFnrD

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License