Nerdowska duma

Istnieją przesłanki, zarówno teoretyczne, jak i doświadczalne, że niektóre cechy zespołu Aspergera pomagają w uprawianiu nauk ścisłych i technicznych. Silne skupienie na wybranym temacie, dosłowność, postępowanie wedle ścisłych reguł, nastawienie na prawdę i ignorowanie tzw. wiedzy zdroworozsądkowej - to tylko kilka cech występujących w zespole Aspergera, a będących koniecznymi w w/w dziedzinach…

nerd-pride-smaller.gif

Artykuły

  • P. Migdał, S. Krawczyk, Zespół Aspergera, nauki ścisłe i kultura nerdów, (2010), pdf - wersja wstępna

Wystąpienia

Odnośniki

Chyba nie muszę dodawać, że jestem otwarty na wszelakie pytania na powyższy temat.

nerd_sniping.png

xkcd: Nerd Sniping

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License