Płeć Spinu

Pytanie, czy

  • kobiety to fermiony, a mężczyźni to bozony albo
  • mężczyźni to fermiony, a kobiety to bozony.

Argumenty

  • Jeśli widzisz dwóch taka samo ubranych mężczyzn przy barze i jeden zamówi piwo, prawdopodobnie drugi powie "dla mnie to samo". Natomiast nie zaobserwowano dwóch kobiet koło siebie w takiej samej sukience (no chyba, że co najmniej jedna z nich jest w stanie wzbudzonym).

Inne powiązane problemy

  • (nie)parzystość kobiet i mężczyzn
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License