Prążki moire

Siatki postscriptowe

Kilka przykładowych siatek do demonstracji prążków moire (prążków mory), ewentualnie do dyfrakcji światła.

 • Siatki z linii (ps lub pdf)
 • Siatki z linii o zmiennej szerokości (ps lub pdf)
 • Koła w układzie kwadratowym (ps)
 • Koła w układzie heksagonalnym (ps)
 • Płytki strefowe Fresnela, także spiralne (ps, pdf)

Pliki ps (PostScript) można otworzyć programem GSView. W tym celu wpierw należy zainstalować Ghostscript, później GSView (wszystko ze strony http://www.cs.wisc.edu/~ghost/). Pliki PostScript da się edytować notatnikiem — PS jest językiem programowania, w którym można m. in. pisać procedury tworzące siatki. Przykładowy kurs znajduje się pod http://psttt.webpark.pl/.

Powyższe pliki można wydrukować na folii, jednak jakość będzie słaba (600dpi) i po prostu nie uda się zrobić gęstych siatek. Polecam udanie się do studia DTP na naświetlarkę (1200-3600dpi); dodatkowo, kontrast będzie znacznie wyższy (ważne!).

Wybrane odczyty na temat prążków moire

 • Sympozjum IFD UW
  6.12.2008, Warszawa
 • SeMPowisko 2008 (www)
  19.04.2008, Kraków
  moire_sempowisko2008.pdf (slajdy),
 • Spotkanie SKFiz (www)
  29.10.2007, Warszawa,
 • Wakacyjne Warsztaty Wielodyscyplinarne (www)
  13.08.2007, Wandzin koło Lublina.

Dalsza lektura

Skorzystałem z kilku siatek Isaaca Amidrora
The moiré demonstration kit: A guided tour through the fascinating world of moiré effects
oraz pokazałem stronę o przeskalowywaniu obrazków
Image Resizing for the Web and Email.
Odnośnie prążków moire przy spiralnych płytkach strefowych - polecam artykuł w JOSA
J.A.O. Huguenin et al., Topological defects in moiré fringes with spiral zone plates.
O prędkości grupowej jest nieco
Emin Gabrielyan, The basics of line moiré patterns and optical speedup.

Zdjęcia

Kilka zdjęć prążków znajduje się na http://piotr.migdal.pl/gallery.

migdal-moire.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License